Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Brugte tanke

Varenr.95570

Brugt køletank
TypeMueller O-7000 28.000 l.
Årgang2006
Med 3" udløb
Med Mueller styring/vask
Uden køleaggregat
Mål:5790 x 3210 x 2710 mm

Artikelnr.95570
Gebrauchter Kühltank
TypMueller O-7000 28.000 l
Baujahr2006
Mit 3" Auslauf
Mit Mueller Steuerung/Reinigung
Ohne Kälteaggregat
Masse:5790 x 3210 x 2710 mm

Articleno.95570
Secondhand milkcoolingtank
TypeMueller O-7000 28.000 l.
Year2006
With 3" outlet
With Mueller controlbox
Without condensingunit
Meassures:5790 x 3210 x 2710 mm

Varenr.95490

Brugt køletank 

Type Mueller P-7000 ​

Årgang 2003 ​

Med NW 65 udløb 

Med Mueller styring/vask 

Uden køleaggregat 

Mål: 5790 x 3210 x 2710 mm 

Artikelnr. 95490

 Gebrauchter Kühltank 

Typ Mueller P-7000 

Baujahr 2003 

Mit NW 65 Auslauf 

Mit Mueller Steuerung/Reinigung 

Ohne Kälteaggregat 

Masse: 5790 x 3210 x 2710 mm 

Articleno. 95490

Secondhand milkcoolingtank 

Type Mueller P-7000 

Year 2003 

With NW 65 outlet 

With Mueller controlbox 

Without condensingunit 

Meassures: 5790 x 3210 x 2710 mm

Varenr.55201

Fabriksnye åbne køletanke 200 ltr.

Med indbygget køleaggregat, monteret under tanken

1,0 hk kompressor, for 1 x 230V

Med Welba elektronisk styring

Mål: Ø = 900 mm

Kan også leveres med påbygget mælkepumpe 2500 ltr./h for overpumpning til f.eks. Mælketaxi

Ring og få et tilbud!

Artikel nr.55201

Werksneue offene Kühltank 200 ltr.

Mit angebaute Kühlaggregat, unter dem Tank montiert

1,0 HP Kompressor, für 1 x 230V

Mit Welba elektronischer Steuerung

Masse: Ø = 900 mm

Kann auch mit angebauter Milchpumpe 2500 ltr./h für überpumpung für z.b. Milchtaxi geliefert werden

Rufen sie uns an für Angebot!

Article no.55201

New open coolingtank 200 L

With built in condensing unit, mounted under the tank

1,0 hp compressor, for 1 x 230 V

With Welba electric controlbox

Meassures: Ø = 900 mm

Can also be delivered with built in milkpump 2500 L/h for pumping to for example milktaxi

Call us for an offer!

Varenr.95612

Brugt silotank

TypeRøka 12.000

Årgang2003/2004

3" udløb

Med fordamper for freon i gulv + side

Med styring /vask Røka 9000 S

Uden køleaggregat

MålØ=3000mm

H=3250mm

Artikelnr.95612

Gebrauchter Silotank

TypRøka 12.000

Baujahr2003/2004

3" Auslauf

Mit Verdampfer für Freon ins Boden + Seite

Mit Steuerung/Reinigung Røka 9000 S

Ohne Kälteaggregat

MasseØ=3000mm

H=3250mm

Articleno.95612

Secondhand silotank

TypeRøka 12.000

Year2003/2004

3" outlet

With evaporator for freon in buttom + side

With controlbox Røka 9000 S

MeassureØ=3000mm

H=3250mm​

Packo REM/DIB 6.150

TypePacko REM/DIB 6.150

Årgang2003

Fordamper for isvand

DN 80 udløb

Med Dolphin styring

Uden isbank og køleaggergat

Mål3440 x 2100 x 2178mm (LxBxH)

Artikelnr.

TypPacko REM/DIB 6.150

Baujahr2003

Verdampfer für Eiswasser

DN 80 Auslauf

Mit Dolphin Steuerung

Ohne Eisbank und Kälteaggregat

Masse:3440 x 2100 x 2178 mm (LxBxH)

Articleno.

TypePacko REM/DIB 6.150

Year2003

Evaporator for icewater

DN 80 outlet

With Dolphin controlbox

Without icebank and condensingunit

Meassure: 3440 x 2100 x 2178 mm (LxBxH)

Varenr. 95598

TypePacko RS/DIB 8.000

Årgang2003

Fordamper for isvand

DN 80 udløb

Uden styring / vask

Uden isbank og køleaggregat

Mål:3686 x 2233 x 2328 mm (LxBxH)

Artikelnr.95598

TypPacko RS/DIB 8.000

Baujahr2003

Verdampfer für Eiswasser

DN 80 Auslauf

Ohne Steuerung / Reinigung

Ohne Eisbank und Kälteaggregat

Masse: 3686 x 2233 x 2328 mm (LxBxH)

Articleno.95598

TypePacko RS/DIB 8.000

Year2003

Evaporator for icewater

DN 80 outlet

Without controlbox

Without icebank and condensingunit

Meassure:3686 x 2233 x 2328 mm (LxBxH)

Varenr. 95573

Brugt køletank

TypePacko LEM/DX 8.000

Årgang2003

Med DN 80 udløb

Med Welba WTS 100 styring

Uden køleaggregat

Mål:4375 x 1876 x 2380 mm (LxBxH)

Artikelnr.95573

Gebrauchter Kühltank

TypPacko LEM/DX 8.000

Baujahr2003

Mit DN 80 Auslauf

Mit Welba WTS 100 styring

Ohne Kälteaggregat

Masse:4375 x 1876 x 2380 mm (LxBxH)

Articleno.95573

Secondhand milkcoolingtank

TypePacko LEM/DX 8.000

Year2003

With Welba WTS 100 controlbox

Without condensing unit

Meassures:4375 x 1876 x 2380 mm (LxBxH)

Brugt køletank

Brugt køletank

TypePacko LS/DX 10.250

Årgang2014

Med DN 80 udløb

Med iControl styring

Med Packo Eco-Cool køleagg. 6.5

Mål:4160 x 2133 x 2550 mm (LxBxH)

Artikelnr.

Gebrauchter Kühltank

TypPacko LS/DX 10.250

Baujahr2014

Mit DN 80 Auslauf

Mit iControl Steuerung

Mit Packo Eco-Cool Kalteagg. 6.5

Masse: 4160 x 2133 x 2550 mm (LxBxH)

Articleno.

Secondhand milkcoolingtank

TypePacko LS/DX 10.250

Year2014

With DN 80 outlet

With iControl controlbox

With Packo Eco-Cool condensingunit 6.5

Meassures:4160 x 2133 x 2550 mm (LxBxH)

Varenr. 95490

Brugt køletank

TypeRøka RK-C 11.000

Årgang2006

Med køleaggregat MTZ 125

3" udløb, Røka 9000 styring/vask

Mål:5550 x 2100 x 2450 mm

Artikelnr.95490

Gebrauchter Milchkühltank

TypRøka RK-C 11.000

Baujahr2006

Mit Kälteaggregat MTZ 125

3" Auslauf, Røka 9000 Steuerung/Reinigung

Masse:5550 x 2100 x 2450 mm

Articleno.95490

Secondhand milkcoolingtank

TypeRøka RK-C 11.000

Year2006

With condensingunit MTZ 125

3" outlet, Røka 9000 controlbox

Meassure:5550 x 2100 x 2450 mm

Varenr. 95595

Brugt køletank

TypeMueller P-7000

Årgang2003

Med O-92 styring

Med NW 65 udløb

Uden køleaggregat

Mål:3920 x 1740 x 2100 mm (LxBxH)

Artikelnr.95595

Gebrauchter Kühlaggregat

TypMueller P-7000

Baujahr2003

Mit O-92 Steuerung

Mit NW 65 Auslauf

Ohne Kälteaggregat

Masse:3920 x 1720 x 2100 mm (LxBxH)

Articleno.95595

Secondhand Silotankmilkcoolingtank

TypeMueller P-7000

Year2003

With O-92 controlbox

With NW 65 outlet

Without condensingunit

Masse:3920 x 1720 x 2100 mm (LxBxH)

Varenr. 95611

Brugt mælkekøletank

TypeMueller P-8000

Årgang2001

Uden køleaggregat

Mål:3585 x 1980 x 2385 mm (LxBxH)

Artikelnr.95611

Gebrauchter Milchkühltank

TypMueller P-8000

Baujahr2001

Ohne Kälteaggregat

Masse:3585 x 1980 x 2385 mm (LxBxH)

Articleno.95611

Secondhand milchcoolingtank

TypeMueller P-8000

Year2001

Without coolingunit

Meassures:3585 x 1980 x 2385 mm (LxBxH)

Varenr. 95610

Brugt mælkekøletank

TypeDe'Laval DX/CE 6.750

Årgang2002

3" udløb

Uden køleaggregat

Mål:3900 x 2000 x 2000 mm (LxBxH)

Artikelnr.95610

Gebrauchter Milchkühltank

TypDe'Laval DX/CE 6.750

Baujahr2002

3" udløb

Ohne Kälteaggregat

Masse:3900 x 2000 x 2000 mm (LxBxH)

Articleno.95610

Secondhand milkcoolingtank

TypeDe'laval DX/CE 6.750

Year2002

3" outlet

Without coolingunit

Meassures:3900 x 2000 x 2000 mm (LxBxH)

A-Z TRADING

Damgade 73B, 6400 Sønderborg

​CVR: 75842414

Se rutevejledning her

fb-f-logo-white-29_342  Find os på Facebook


​Telefon: (+45) 74 43 00 55  |    E-mail: azt@a-z-trading.dk

Åbningstider​

Mandag - torsdag : 8.00 – 16.00
Fredag : 8.00 – 15.00